วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

wicey

ให้ถือยาว wice กับ wha , ckp ก็ดีนะครับ แล้วทะยอยเก็บ uwc

การลงทุนไม่ค่อยมีความเสี่ยงหากศึกษาอย่างล้ำลึกแล้ว