วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ขั้นตอนต่อไป คือการเตรียมไม้

ผมเริ่มเตรียมไม้ทำระเบียงตั้งแต่เริ่มเขียนแบบบ้านน้อย ศึกษาตามหนังสือ ตามอินเตอร์เน็ต ถามช่างไม้แถวบ้าน เรียนรู้เรื่องไม้ต่างๆ เรียนรู้โครงสร้างของไม้ ส่วนไหนเรียกว่าอะไร อะเส จันทัน แป ดั้ง ส่วนช่างตามท้องถิ่นอย่างทางภาคเหนือก็จะเรียกแตกต่างออกไปซึ่งจะต้องจำไว้ เพราะจะได้คุยกันได้เข้าใจ วันนี้ก็ไปซื้อไม้เพื่อจะมาทำเป็นอะเสในส่วนของระเบียง จึงคิดค้นวิธีขนไม้ท่อนยาวๆ มีอยู่ท่อนหนึ่งต้องยาวถึง 6 เมตรครึ่งเพราะไม่อยากให้ช่างต่อไม้ก็ใช้วิธีนี้ครับ


6 เมตรครึ่งจะยาวกว่าเหล็กตัว C ที่มักจะนำมาทำหลังคากัน เอาโต๊ะนักเรียนเก่ามามัดให้แน่นกับท้ายรถ หลังคาก็เอาฟองน้ำแผ่นใหญ่ซึ่งมีอยู่แล้วมาพับให้หนาตอนไปซื้อใจเย็นๆ มัดให้แน่น วันนี้จึงเสร็จภาระกิจขนไม้ท่อนยาวไป ส่วนไม้ที่เหลือก็ติดตามกันต่อไปครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น