วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Any question about my projects I can answer in Enlish.

วันที่สอง

ลงท่อเรียบร้อย ผักเผิก ไปหมด ไว้ค่อยปลูกใหม่ละกัน วางให้ห่างกันหน่อยนะครับ ท่อ 1 เมตร ความสูง 50 เซ็นติเมตร ลึกลงไปสี่ท่อ กะให้พ้นพื้นดินสัก 10 เซ็นติเมตรนะครับ ท่อที่เป็นบ่อซึมให้ใช้ก้อนอิฐ เศษปูน เศษหิน ใส่ข้างในท่อและใส่รอบๆท่อด้วย
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

มนุษย์ มหัศจรรย์

สิ้นสุดวันได้ลึกประมาณ 1 เมตร 50 เซนติเมตร

หลุมที่เห็น ตั้งแต่เช้าได้แค่นี้ มหัศจรรย์จริงๆ พอดีทำห้องน้ำนอกบ้านครับ เอาแบบท่อกว้าง 1 เมตร สูง 50 เซนติเมตร วางเรียงต่อกัน 4 ท่อ สองแถว กะว่าอีก 20 ปีไม้ต้องดูดส้วมกันเลยทีเดียว
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

New toy

เอาไปเลยแมวยิ้ม

ทำอะไรเอ่ย .? ทายถูกเอาไปเลย แมวยิ้มสองตัว